Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Korvaushoito on opioidiriippuvuuteen kehitetty hoitomuoto. Korvaushoidon ajatuksena on estää opiaattipohjaisten huumeiden, kuten heroiinin, tuomat vieroitusoireet siihen tarkoitetuilla lääkkeillä. Korvaushoito mahdollistaa irti pääsemisen päihderiippuvuudesta, kun huumeiden hankkimiseen kuluva aika ja energia käytetään kuntoutumiseen.

Lääke itsessään ei kuntouta ketään, mutta se vapauttaa riippuvaisen ihmisen elämästä aikaa itsensä hoitamiselle ja mahdollistaa arkeen selkeän rytmin. Oikein annosteltuna korvaushoitolääkkeestä ei voi päihtyä, vaan sen tarkoitus on pitää vieroitusoireita pois.

Janne kertoo omaa tarinaansa korvaushoidosta ja sen tuomista mahdollisuuksista:

”Aloitin korvaushoidon Suboxone-lääkityksellä reilu kolme vuotta sitten. Alku oli jännittävää ja jouduin muuttamaan arkeni ja rutiinini uusiksi. Hoitoni aloitettiin katkaisuhoito-osastolla, joka auttoi sopeutumaan uuteen rutiiniin. Myös hoitohenkilökunnan tuki oli isossa roolissa. Uuden arjen opettelu ja rutiinien muuttaminen hoidon myötä oli vasta seikkailuni alku.”

Kuntouttava korvaushoito

Opioidikorvaushoito on rantautunut Suomeen jo vuonna 1996. Hoidossa käytetään Metadon- ja Suboxone-nimisiä lääkkeitä, jotka pitävät vieroitusoireet poissa ja antavat mahdollisuuden kuntoutumiselle. Korvaushoitoa järjestetään kuntouttavana korvaushoitona, jonka tavoitteena on kuntouttaa ihminen raittiiseen elämään. Pelkkä lääke ei vielä itsessään kuntouta, vaan siinä tarvitaan hoitohenkilökunnan ja ihmisen välistä yhteistyötä sekä lujaa tahtoa ja motivaatiota raittiuteen.

Kuntoutumisen polku ei ole helppo mutta täysin mahdollinen. Kuntouttava korvaushoito mahdollistaa myös esimerkiksi opiskelun ja työssä käymisen. Oikealla lääkeannoksella olevasta ihmisestä ei välttämättä edes huomaa tämän olevan korvaushoidossa.

Haittoja vähentävä korvaushoito

Kuntouttavan korvaushoidon lisäksi on mahdollisuus päästä haittoja vähentävää korvaushoitoon. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa tavoitteena ei ole välttämättä raitistua täysin (ainakaan heti), vaan vähentää huumeiden käytöstä tulevia haittoja, kuten tartuntatauteja, rikollisuutta ja pistosinfektioita.

”Kun hoitoni alkoi, sain paikan katkaisuhoito-osastolta, jossa olin korvaushoitoni ensimmäiset kaksi viikkoa. Ensimmäisenä aamuna istuin osaston lääkintähuoneessa, jossa hoitaja kertoi minulle uudesta lääkityksestäni ja miten se tulisi ottaa. Tästä alkoi tieni korvaushoidon parissa, lääkeliuska sulamassa joka aamu kieleni alla. Katkolla oli helppo tottua arkirutiiniin ja säännölliseen heräämiseen, koska lääkkeenjako on aina samaan aikaan. Mutta entä sitten kotona? Pitäähän minun oppia nousemaan sielläkin aikaisin ylös tai jään ilman lääkettä”, kertoo Janne pohdiskelleensa.

Rutiinit ja vastuu

Hoito perustuu myös rutiineihin ja vastuullisuuteen. Ihminen on itse vastuussa omasta hoidostaan ja aikataulujen noudattaminen on asia, joka opetellaan heti alkuun. Puhutaan jakoajasta, jolloin aamulla korvaushoitoklinikalla jaetaan jokaiselle lääkärin määräämän mukainen annos. Odotushuoneet täyttyvät hiljalleen ihmisistä, jotka tulevat odottamaan vuoroaan lääkkeenjaossa.  Jokainen omalla vuorollaan kutsutaan huoneeseen, jossa hoitajat ottavat ensimmäiseksi alkoholipromilletestin. Jotta lääke voidaan antaa, promillemittarin pitää piipata täyttä nollaa.  Hoitajat voivat myös evätä päivän lääkkeen, jos on epäilys päihtymyksestä.

Myös huumeseuloista kieltäytyminen voi johtaa lääkkeen eväämiseen. Huumeseulojen ottaminen kuuluu korvaushoitoon ja hoidon alussa saatetaan asiakkaalta pyytää näyte viikoittain. Päivittäisen lääkkeenhaun lomassa tavataan alussa noin kerran viikossa jokaiselle nimettyä omahoitajaa, jonka kanssa istutaan alas ja käydään läpi kuulumisia ja muita hoitoon liittyviä asioita. Omahoitaja kulkee rinnalla hoidon alusta loppuun.

“Kahdessa viikossa olin oppinut uudet rutiinit, hoito oli alkanut suunnitelmien mukaan ja sujunut hyvin. Oli aika ottaa oppimani mukaan ja lähteä takaisin kotiin. Kotona odottivat vanhat rutiinit, jotka minun piti vaihtaa uusiin oppimiini rutiineihin. Onnistuinkin siinä hyvin, koska olin jo alkuun hyvin sitoutunut hoitooni enkä halunnut myöhästyä lääkkeenjaolta. Kävin päivittäin klinikalla ottamassa korvaushoitolääkkeeni noin puolitoista kuukautta, ennen kuin ansaitsin ensimmäisen loman. Olinhan sen ansainnutkin, koska seulani olivat puhtaat enkä ollut myöhästynyt jaoiltani”, Janne kertoo kokemuksistaan.

Kotilomat

Kun hoitoa on kulunut tietty tovi ja asiakkaan hoito on sujunut hoitosuunnitelman mukaan, asiakas voi ansaita ensimmäisen kotiloma-annoksen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa ensiksi yhden päivän lääkkeen kotiin, jolloin hänen ei tarvitse herätä aamulla korvaushoitoklinikalle. Asiakas hankkii lukollisen lippaan, jossa lomalääke on turvassa kotiin mentäessä. Kotilomia ansaitaan sen mukaan, miten oma hoito on sujunut. Niitä on mahdollista saada 6–7 päiväksi viikossa. Näitä lomia voi myös menettää monista eri syistä. Jokaisella korvaushoitoklinikalla on omat sääntönsä näiden suhteen ja esimerkiksi likainen seulanäyte voi tarkoittaa kotilomien menetystä. Omahoitaja seuraa asiakkaan hoidon sujumista ja varaa ajan tarpeen tullen, jotta tilannetta voidaan kartoittaa.

”Ensimmäisen loman saatuani aloin pikkuhiljaa saada lomapäiviä lisää. Aloitin lisäksi myös intensiivisen avokuntoutuksen, jolloin sain päiviini mielekästä tekemistä ja pääsin käsittelemään ongelmaani perinpohjaisesti muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa”, kertoo Janne.

Retkahdus

”Kaikki näytti menevän hyvin, kunnes retkahdin käyttämään kerran päihteitä. Kohdalleni tuli tilaisuus ottaa amfetamiinia ja ilman sen kummempaa ajatusta tartuin syöttiin. Kaduin retkahdustani heti ja otin sen puheeksi kuntoutuksessa ja klinikallani. Kerroin tilanteen ja miten päädyin retkahtamaan. Kävimme asiaa läpi monen viikon ajan ja kävin myös pitkää keskustelua itseni kanssa siitä, miten paljon menetettävää minulla nyt on”, Janne muistelee.

”Häpesin ensin tekoani, mutta loppujen lopuksi olin kiitollinen siitä. Tajusin, että se työ mitä olin itseäni kohtaan tehnyt, ei ollut menettämisen arvoista, vaan elämä jatkuu. Nyt tiesin mitkä ovat minulle niitä vaaratilanteita ja miten varautua tulevaisuudessa, ettei näin pääsisi enää käymään. Keskustelut omahoitajani kanssa auttoivat minua jatkamaan eteenpäin ja hoitoni jatkui suunnitelmien mukaisesti.”

Retkahdustilanteissa asiakas voi menettää lomansa väliaikaisesti. Tällä pyritään tiivistämään asiakkaan kontaktia klinikkaan ja seuraamaan hoidon sujumista. Kun tilanteen koetaan rauhoittuneen ja tasaantuneen, voidaan aloittaa taas uusien kotilomapäivien antaminen asiakkaalle.

Lopulta Jannen hoito alkoi sujua ongelmitta:

”Hoitoni jatkui ja jonkin ajan kuluttua puhtaiden seulanäytteiden jälkeen rupesin taas ansaitsemaan lomapäiviä. Aikaa kului ja loppujen lopuksi olin ansainnut kuusi lomapäivää, joka tarkoitti sitä, että kävin vain kerran viikossa klinikalla. Tapasin omahoitajaani muutamien kuukausien välein ja vaihdoimme kuulumisia liittyen elämään ja hoitooni. Kaikki tuntui sujuvan nyt hyvin!”

”Koin olevani valmis aloittamaan jonkin päivittäisen toiminnan, koska avokuntoutukseni oli päättynyt ja siitä seuraavan työelämään valmentavan kurssinkin olin jo käynyt. Kurssilla harjoiteltiin työ- ja kouluelämässä tarvittavia taitoja ja mietittiin, mitkä voisivat olla omat tulevaisuuden suunnitelmat. Korvaushoitoni pysyi tuttuna ja turvallisena tukena taustalla ja vapaus arkiaamun klinikkakäynneistä antoi mahdollisuuden aloittaa kesätyöt, jonka vuorot alkoivat aikaisin aamulla. Klinikallani oli otettu huomioon työssäkäyvät asiakkaat ja ensimmäinen lääkkeenjako alkoi jo aikaisin kello seitsemän aikaan, jotta kerkeäisimme töihin. Maanantaiaamuina, kun kävin hakemassa korvaushoitolääkkeeni, en myöhästynyt töistä koskaan.”

Apteekkisopimus

Kun asiakas on ansainnut kotilomat ja hoito on tasapainossa, voidaan alkaa keskustella apteekkisiirrosta tai jopa korvaushoidon lopettamisesta, jos se on asiakkaan omissa intresseissä. Korvaushoidon apteekkiin siirtäminen tarkoittaa, että asiakkaalle tehdään niin sanottu apteekkisopimus, jolloin klinikan sijasta lääke haetaan sovitusta lähiapteekista. Siirto apteekkiin voi helpottaa entisestään asiakkaan hoitoa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että hoitokontakti katoaisi omaan klinikkaan. Hoitoyksikkö tarjoaa omahoitajan aikoja tasaisin aikavälein ja aina tarvittaessa, vaikka asiakas ei kävisi viikoittain korvaushoitoklinikallaan. Tällainen järjestely on kuitenkin pitkän työn tulosta. Jotta lääkkeet voidaan hakea apteekista, asiakkaalla pitää olla arki ja elämäntilanne kunnossa.

“Olen ollut työelämässä takaisin nyt puolitoista vuotta. Kun aloitin korvaushoidon, sanoin omahoitajalleni, että kun kolme vuotta tulee täyteen ja olen saanut elämäntilanteeni kuntoon, aion lopettaa hoidon. Omalla kohdallani olen aina ajatellut, että korvaushoitoni on vain pidempi väliaikainen ratkaisu. Vuosi taaksepäin aloin jo käydä pohdintaa lopettamisesta ja omista valmiuksistani siihen. Tiedän, että tarvitsen turvakseni tasaisesti pyörivän arjen ja rutiinit, jotka olen hionut vuodessa omiin tarpeisiini sopiviksi. Aloin pohtia asiaa hoitajani kanssa, ja myös hän uskoi ajatukseeni mahdollisesta lopettamisesta”, Janne kertoo.

Irrottautuminen korvaushoidosta

Korvaushoito on mahdollista lopettaa. Kun asiakkaan lääkeannosta aletaan vähentää, omahoitaja ja lääkäri ovat läsnä ja tilanteen tasalla. Annoksen tiputus aloitetaan aina pienestä ja tehdään harkiten asiakkaan fyysistä ja psyykkistä vointia seuraten. Lääkeannosta vähennetään pieniä määriä viikkojen välissä, jotta ihmisen vointi ei romahda. Vointi voi loppua kohden huonontua, ja vähentämisen voi toteuttaa osastolla turvallisessa ympäristössä, jossa lääkäri voi määrätä erilaisia vieroitusoireisiin auttavia lääkkeitä, jos asiakas kokee huonovointisuutta. Jokainen kokee kuitenkin omalla tavallaan vieroittautumisen ja sen oireet. Tuki ja ympäristö ovat tärkeässä asemassa. Myös oma halu ja tahto ovat tärkeä osa onnistunutta prosessia.

Tie korvaushoidon lopetukseen ei ole helppo mutta sitäkin voimaannuttavampi. Janne päättää tarinansa:

“Aloitin lääkeannokseni tiputuksen viikko sitten. Fyysisesti ja psyykkisesti en tunne minkäänlaista muutosta olooni, onhan tämä vasta alkanut. Mutta olen onnellinen! Korvaushoito on auttanut minua kuntoutumaan takaisin osaksi yhteiskuntaa, mutta sitäkin tärkeämpänä: takaisin omaksi itsekseni. Tiedän, että hyvin iso seikkailu on vasta edessä kohti korvaushoitovapaata elämää, mutta odotan sitä innolla ja nöyränä unohtamatta sitä, mistä olen tullut.”

”Hoito on auttanut minua saamaan niin sanotun vapauden päihdeaddiktiostani, jolloin olen pystynyt keskittymään oman elämäni rakentamiseen. Näinä vuosina olen muuttanut asuntolasta omaan kotiin, käynyt hoidon ja kursseja, joista olen saanut työkaluja nykyiseen työ- ja opiskeluelämääni.  Korvaushoito on ollut minulle ponnahduslauta eteenpäin, ja tiedän, että moni muukin on saanut otteen elämästään takaisin korvaushoidon avulla. Näin hoito parhaimmillaan parantaa kenen tahansa elämänlaatua. Kaikki on mahdollista, kun vain on valmis tekemään paljon töitä sen eteen!”

teksti: Jemina Ahmakari, Osiksen ohjaaja

Pin It on Pinterest