Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Taustatoimijat

Elämä vastassa -blogia ylläpitävät haittoja vähentävää päihdetyötä tekevä Osis-toiminta ja Völjy-toiminta.  Osiksen taustalta löytyy A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Völjyä toteuttaa A-klinikkasäätiö. Molempia toimintoja rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla.

Osis kehittää huumemaailmassa elävien ihmisten vertaistoimintaa Helsingissä. Vertaistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset saavat tukea toisiltaan. Osiksen vertaistoiminnassa huumemaailmassa eläville ihmisille on tarjolla ryhmiä, joihin voi tulla mukaan omien voimavarojensa mukaan. Ryhmissä koulutetaan ns. vertaistoimijaksi.  Vertaistoimija vie tietoa omaan elinympäristöönsä, tukee muita päihteiden käyttäjiä esimerkiksi saattamalla päihdepalveluihin, neuvomalla asioiden hoidossa tai vaihtamalla puhtaita  pistosvälineitä.Toiminnan tavoitteena on voimaannuttaa  vertaistoimijoita ja tarjota mielekästä tekemistä. Vertaistoiminnan keinoin tukea ja apua saavat myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolella olevat päihteiden käyttäjät.

Völjyssä toteutetaan hajautetun asumisen tukea sekä osallistavaa toimintaa huumeita käyttävien ihmisten parissa Tampereella. Työtä tehdään haittoja vähentävällä työotteella asiakkaiden omia voimavaroja tukien ja tarvittaessa vahvasti kannatellen. Völjy on tullut mukaan Elämä vastassa -blogiin alkuvuodesta 2018.

Osis ja Völjy tekevät tiivistä yhteistyötä. Molempien toimintojen ideologia perustuu haittoja vähentävään päihdetyöhön. Löydät Osiksen ja Völjyn löydät myös Facebookista!

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on 1955 perustettu järjestö ja palveluntuottaja. A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.

A-klinikkasäätiö toimii voittoa tavoittelematta. Säätiön palvelualueet solmivat puite- ja ostopalvelusopimuksia kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Järjestötoiminta rahoitetaan pääasiassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämin varoin.

Tukikohta ry

Tukikohta ry on voittoa tavoittelematon päihdealan järjestö, joka tarjoaa tukea ja kohtaamista päihteitä käyttäville, päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Järjestö kehittää ja tuottaa avohoidollisia palveluja ja pyrkii vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin ja asiakkaidensa kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Vuonna 2000 perustettu järjestö toimii pääkaupunkiseudulla ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Toiminnan päärahoittajana on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestön ostopalvelutoiminta on kuntarahoitteista.

Suomen Lumme ry

Suomen Lumme ry on vuonna 2006 perustettu huumeiden käyttäjien yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii tuomaan huumeita käyttävien ääntä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päättäjien tietoisuuteen. Yhdistys ei kannata huumeiden laillistamista, mutta puhuu voimakkaasti huumeita käyttävien ihmisarvon puolesta. Yhdistyksen toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen.

 

Ota yhteyttä

Aino Rukkila
kehittämiskoordinaattori, Osis-toiminta
puh. 050 331 5146
aino.rukkila@a-klinikka.fi

Anne Ovaska
projektikoordinaattori, Völjy-toiminta
puh. 040 6532 704
anne.ovaska@a-klinikka.fi

Hede Kumpulainen
kehittämissuunnittelija, Osis-toiminta
puh. 044 752 3033
hede.kumpulainen(a)tukikohta.org

Kati Savolainen
kehittämissuunnittelija, Osis-toiminta
puh. 040 167 6209
kati.savolainen(a)a-klinikka.fi

Mika Vartia
projektityöntekijä, Völjy
puh. 040 1261 993
mika.vartia@a-klinikka.fi

Pasi Korhonen
projektityöntekijä, Völjy
puh. 040 1259 957
pasi.korhonen@a-klinikka.fi

Pin It on Pinterest