Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Etsivän työn haasteet

Etsivän työn haasteet

Etsivä työ on työmuoto, jossa jalkaudutaan asiakkaiden keskuuteen ja sinne, missä he viettävät aikaansa. Se on erittäin haastava työmuoto ja työn vaatimat valmiudet miltei saavuttamattomia. Työn luonne poikkeaa monin tavoin perinteisestä sosiaali- ja terveysalan...
Vertaisten suusta

Vertaisten suusta

Osiksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja kouluttaa päihdemaailmassa eläviä ja eläneitä ihmisiä toimimaan vertaisina ja tukemaan toinen toisiaan. Osiksen matalan kynnyksen haittoja vähentävään toimintaan kuuluu kaksi vertaisuutta tukevaa ryhmää päihdemaailmassa...
Vertaistyö kentällä

Vertaistyö kentällä

Vertaistoiminta, vertaisuus, vertaistyö, vertsit, verto, vertainen… vertaistoiminta on yhtä moniulotteista kuin sitä kuvaavat termitkin. Sisältö ja vertaisten tehtävät vaihtelevat riippuen toiminnan järjestäjästä ja vertaisten kunnosta. Osis-hankkeessa vertaisena...

Pin It on Pinterest