Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Etsivän työn haasteet

Etsivän työn haasteet

Etsivä työ on työmuoto, jossa jalkaudutaan asiakkaiden keskuuteen ja sinne, missä he viettävät aikaansa. Se on erittäin haastava työmuoto ja työn vaatimat valmiudet miltei saavuttamattomia. Työn luonne poikkeaa monin tavoin perinteisestä sosiaali- ja terveysalan...
Vertaisten suusta

Vertaisten suusta

Osiksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja kouluttaa päihdemaailmassa eläviä ja eläneitä ihmisiä toimimaan vertaisina ja tukemaan toinen toisiaan. Osiksen matalan kynnyksen haittoja vähentävään toimintaan kuuluu kaksi vertaisuutta tukevaa ryhmää päihdemaailmassa...
Oodi naiseudelle

Oodi naiseudelle

Naisena eläminen on kautta aikain ollut haasteellista. Erityisen vaikeaa on elää naisena huumemaailmassa. Siellä vallitsee edelleen hierarkkinen järjestelmä, jossa miehet ovat naisia arvojärjestelmässä korkeammalla. Noin kolmannes huumeiden käyttäjistä on naisia ja...
Vertaistyö kentällä

Vertaistyö kentällä

Vertaistoiminta, vertaisuus, vertaistyö, vertsit, verto, vertainen… vertaistoiminta on yhtä moniulotteista kuin sitä kuvaavat termitkin. Sisältö ja vertaisten tehtävät vaihtelevat riippuen toiminnan järjestäjästä ja vertaisten kunnosta. Osis-hankkeessa vertaisena...
Ruohonjuurella – mitä on arki huumetyössä?

Ruohonjuurella – mitä on arki huumetyössä?

Uudet tuttavuudet kysyvät aina kiinnostuneena, mitä työtä minä teen. On vähän kysyjästä ja hetkestä kiinni, mitä hänelle vastaan. Joskus vastaan, että teen huumetyötä, joskus päihdetyötä ja joskus sosiaalityötä. Olenpa kuullut myös kollegasta, joka on vastannut...

Pin It on Pinterest