Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Etsivän työn haasteet

Etsivän työn haasteet

Etsivä työ on työmuoto, jossa jalkaudutaan asiakkaiden keskuuteen ja sinne, missä he viettävät aikaansa. Se on erittäin haastava työmuoto ja työn vaatimat valmiudet miltei saavuttamattomia. Työn luonne poikkeaa monin tavoin perinteisestä sosiaali- ja terveysalan...
Työntekijän vuosihuolto

Työntekijän vuosihuolto

Ihmisten parissa tehtävässä työssä tärkein työväline on työntekijän oma persoona ja mieli, joskus myös keho. Jotta tämän kaltaista työtä voi tehdä hyvin, on tärkeää olla aidosti läsnä kohtaamistilanteissa, kuunnella ja kuulla sekä toimia peilinä keskusteluissa. Tämä...
Oodi naiseudelle

Oodi naiseudelle

Naisena eläminen on kautta aikain ollut haasteellista. Erityisen vaikeaa on elää naisena huumemaailmassa. Siellä vallitsee edelleen hierarkkinen järjestelmä, jossa miehet ovat naisia arvojärjestelmässä korkeammalla. Noin kolmannes huumeiden käyttäjistä on naisia ja...

Pin It on Pinterest