Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Työskentelen A-klinikkasäätiön Huumehaitta-hankkeessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä veren välityksellä tarttuvien tautien leviämistä huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa. Koulutamme ja tuemme huumeidenkäyttäjille suunnattujen terveysneuvontapisteiden henkilökuntaa niin, että heidän osaamisensa C-hepatiitin ja hiv:n torjumiseksi vahvistuisi.

Suomeen perustettiin ensimmäinen terveysneuvontapiste 20 vuotta sitten. Tällöin yli puolet uusista hiv-tartunnoista todettiin pistämällä huumeita käyttävillä henkilöillä. Terveysneuvontapisteillä oli keskeinen rooli silloisen epidemian taittamisessa. Tänä päivänä rooli on edelleen merkittävä riskiryhmiin kuuluvien ihmisten eli pistoshuumeiden käyttäjien tavoittamisessa, valistamisessa sekä seurannan ja hoidon pariin ohjaamisessa.

Suomessa todetaan vuosittain enää vain muutama pistoshuumeiden välityksellä saatu hiv-tartunta. Terveysneuvontapisteiden toiminta on tehokasta niin taloudellisesti kuin kansanterveydenkin kannalta. Tartuntojen ennaltaehkäisy on halvempaa, kuin niistä aiheutuvien sairauksien hoitaminen.

Toiminta eroaa muista huumeiden käyttäjille suunnatuista matalan kynnyksen palveluista juuri siinä, että pääosassa on tartuntatautien ehkäisy. Muista terveyspalveluista toiminta erottuu myös siten, ettei asiakkaan tarvitse kertoa sosiaaliturvatunnusta tai esittää Kela-korttia.

Suomessa toimii tällä hetkellä 41 terveysneuvontapistettä, joiden palvelut vaihtelevat paikkakunnittain. Yksinkertaisimmillaan toiminta on neulojen ja ruiskujen vaihtoa, monipuolisimmillaan rokotuksia, tartuntatautien seulontaa sekä asiakkaita voimaannuttavaa vertais- ja ryhmätoimintaa.

Kiristynyt taloustilanne on kannustanut kuntia etsimään entistä kustannustehokkaampia tapoja tarjota lakisääteistä neulojen ja ruiskujen vaihtoa. Joissakin kunnissa on päädytty yhdistämään terveysneuvonta ja matalan kynnyksen päivätoiminta samoihin tiloihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. asiakkaiden ravitsemista, mutkalle menneiden elämäntilanteiden oikomista ja mielenterveyspalvelujen ulottumattomiin tipahtaneiden tukemista ja kannattelua. Vaikka psykososiaalisen tuen merkitys huumeidenkäyttäjille on suuri, on silti kysyttävä: miten on käynyt tartuntatautien ehkäisyn? Riittääkö pisteissä työskentelevien ammattilaisten aika varsinaiseen terveysneuvontaan?

Palvelujen yhdistäminen on järkevää silloin, kun sillä onnistutaan tavoittamaan enemmän ihmisiä ja siten löytämään paremmin myös tartuntatautien riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Perusteltua se ei ole silloin, kun yhdistäminen heikentää mahdollisuuksia ehkäistä tartuntatautien leviämistä.

Mielestäni palveluja yhdistettäessä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tartuntatautien torjuntaan niin, ettei varsinainen terveysneuvontatoiminta häviä muun toiminnan jalkoihin. Tartuntatauteja kun ei torjuta puuroa syömällä.

teksti: projektikoordinaattori Mervi Holm, Huumehaitta-hanke / A-klinikkasäätiö

Pin It on Pinterest