Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Kodittomuus aiheuttaa kierteen, joka on täynnä häpeää sekä traumaattisia ja minäkuvaa rikkovia kokemuksia

Kodittomuus aiheuttaa kierteen, joka on täynnä häpeää sekä traumaattisia ja minäkuvaa rikkovia kokemuksia

”…et se on semmonen paikka missä niinku joutuu semmosen räjähdyksen kohteeksi…niinku mielellisen räjähdyksen, että pidä kiinni mistä pystyt…” Näin kuvailee 25-vuotias Tuuli kodin menetystä ja kodittomuuden alkamista. Haastattelin pro gradu -tutkielmassani viittä 24–25 -vuotiasta naista, jotka olivat kokeneet pitkäaikaiskodittomuuden. Pitkäaikaiskodittomuudella tarkoitetaan yli vuoden kestävää

Lue lisää
Yksi kokemus korvaushoidosta

Yksi kokemus korvaushoidosta

Korvaushoito on opioidiriippuvuuteen kehitetty hoitomuoto. Korvaushoidon ajatuksena on estää opiaattipohjaisten huumeiden, kuten heroiinin, tuomat vieroitusoireet siihen tarkoitetuilla lääkkeillä. Korvaushoito mahdollistaa irti pääsemisen päihderiippuvuudesta, kun huumeiden hankkimiseen kuluva aika ja energia käytetään kuntoutumiseen. Lääke itsessään ei kuntouta ketään, mutta se vapauttaa ...

Lue lisää
Miten soveltaa yhteiskunnallista markkinointia haittoja vähentävään päihdetyöhön?

Miten soveltaa yhteiskunnallista markkinointia haittoja vähentävään päihdetyöhön?

Kun ihmisen elämäntilanne kriisiytyy, ei välttämättä ole helppoa pyytää apua.  ”Haluan uskoa, että ensi kuussa pystyn maksamaan vuokrarästini, huomenna vien ulos haisevat roskat, en koskaan enää majoita meluavia kavereitani… ” Jos tämä ei toteudu ja tilanne aina vain pahenee, avun pyytäminen voi olla entistä hankalampaa. Kun kerran on päässyt C-hepatiitista eroon ja vannonut ”En koskaan

Lue lisää
Päihteiden käyttö vaikuttaa läheisten elämään – moni jää yksin ja uupuu

Päihteiden käyttö vaikuttaa läheisten elämään – moni jää yksin ja uupuu

Arki päihteitä käyttävän henkilön rinnalla voi olla huomattavan kuormittavaa. Läheisten kokema tunnetaakka on moninainen. Läheiset kokevat esimerkiksi pelkoa, hätää, huolta, surua, syyllisyyttä, toivottomuutta ja ahdistusta. Moni läheinen uupuu tai sairastuu esimerkiksi masennukseen. Avun hakeminen itselle voi olla vaikeaa, sillä tilanteeseen liittyy usein häpeää ja moni salailee asiaa ...

Lue lisää
Miksi asunto ensin?

Miksi asunto ensin?

Asunnottomuus on Suomessakin laaja ongelma. Päihteiden käyttäjien keskuudessa se on todellinen haaste, sillä asuntoja on vähän (erityisesti pääkaupunkiseudulla), päihteiden käyttäjien asumiseen liittyvät taidot voivat olla heikot eikä päihteitä käyttävä ihminen ole kaikkein suosituinta naapurimateriaalia, ihan ymmärrettävistä syistä joissain tapauksissa.  Usein kuuleekin sanottavan, että ...

Lue lisää

Pin It on Pinterest