Elämä vastassa

- tarinoita huumetyön arjesta

Olen kolme viikkoa sitten aloittanut työni Osiksessa kehittämiskoordinaattorina.  Palasin matalan kynnyksen palveluihin n. 10 vuoden tauon jälkeen. Tuon väliajan työskentelin päihdepalveluiden puolella. Ilokseni huomasin, että eri matalan kynnyksen toimijoiden määrä kentällä on lisääntynyt.

Puhuessani matalan kynnyksen palvelusta tarkoitan palveluita, joihin ihminen voi tulla ilman ajanvarausta, joissa hän saa ohjausta ja tukea asioiden hoitoon ja arjen toimintaan. Matalan kynnyksen palvelua on paikka, johon voi tulla juomaan kupposen kahvia ja lukemaan päivän lehdet. Ovi on avoin vaikkapa lievästi päihtyneenä. Kynnys on siis matala tulijalle.

Osiksen yksi työskentelymuoto on etsivä työ. Etsivässä työssä kierretään Hakaniemen lähialueita pyrkien tavoittamaan päihteitä käyttäviä ihmisiä, jotka mahdollisesti ovat avun ja tuen tarpeessa. Heille tarjotaan tietoa Osiksen toiminnasta ja ohjataan ihmisiä tarvittaessa oikeanlaisiin palveluihin. Olin etsivän työn tekijän työparina kiertämässä kaduilla ja kovasta pakkasesta johtuen ei kontakteja syntynyt. Tästä johtuen sainkin kokea kierroksen eri matalan kynnyksen toimipaikoissa.

Oli hienoa huomata, että myös päihteitä käyttävillä ihmisillä on paikkoja, jonne mennä ja jossa he tulevat kohdatuksi aidosti ja ilman arvostelua. Lämmintä ruokaa oli tarjolla ja eräässä paikassa oli jopa huone hiljentymistä varten. Turvallinen ja lämmin tila olla. Tällaiset paikat ovat kodittomille ihmisille varmasti lottovoiton tuntuisia. Nyt jälkeenpäin pakkassäässä kulkiessani pohdin, missä ihmiset yönsä viettävät, kaikille tarvitseville ei tilaa riitä hätämajoituksissa. 

Toki asumispalveluita on, mutta kuten todettu, niitä ei ole riittävästi. Kun ihminen saa asunnon, on asunnottomana vietetyt vuodet jättäneet mahdollisesti jälkensä ja arjen taidot eivät ole riittäviä asunnon pitämiseksi. Asunnon jo saaneet entiset asunnottomat tarjoavat herkästi kohtalotovereille yösijaa, koska muistissa on asunnottomana vietetyt ajat ja kaveria halutaan auttaa. Lieveilmiöt näistä kavereiden auttamisista haittaavat naapurustoa, jotka tekevät valituksia joskus aiheesta ja toisinaan aiheetta. Asunnottomuuskierre jatkuu häädön astuttua voimaan. Edelleen, senkin jälkeen, meillä kaikilla on kuitenkin oikeus asuntoon, oikeus kotiin.

Tämä on yksi niistä monista asioista, joissa matalan kynnyksen palveluilla on oiva tilaisuus tukea ja ohjata hädässä olevaa ihmistä. Tässä on myös se kohta, jossa asunnotonta ja tukea tarvitsevaa ihmistä voidaan auttaa ja voimaannuttaa.

Osiksen toiminnassa järjestetään yhdessä asiakkaiden ja tukea tarvitsevien kanssa yhteisiä keskusteluita arjen hallintaan liittyen. Keskustellaan siitä, mistä saa apua ja tukea asunnonhakuun sekä miten saa tukea vuokranmaksuun. Yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa voi miettiä, mitä asuminen ihmiseltä edellyttää ja kuinka käyttää vähäisiä varoja, jotta vuokrat tulevat maksettua. Lisäksi on tärkeää pohtia, mitä järjestyssäännöillä ihan oikeasti tarkoitetaan ja kuinka toimia niin, ettei menetä asuntoaan. Kaiken tämän miettiminen ja ääneen puhuminen saattaa olla raskasta ja voimia vievää.  Asunnottomuus ja mahdollinen päihteidenkäyttö on saattanut aiheuttaa ihmiselle fyysisen terveyden heikentymistä, puhumattakaan psyykkisestä terveydentilasta.

Täytyy kuitenkin muistaa, että matalan kynnysten palveluiden lisäksi tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, tarvitaan oikeanlaista asennetta ja ihmisen arvostamista. Me kaikki olemme siihen oikeutettuja, ihan lain mukaisesti. Yhteistyötä tekemällä voimme täydentää näitä palveluita.

Me matalan kynnyksen toimijat ohjaamme palveluita tarvitsevat jo olemassa olevien peruspalveluiden piiriin. Samanaikaisesti tarjoamme mahdollisimman laajoja matalan kynnyksen palveluita, kohtaamme ihmisen aidosti ja tuomitsematta, tuemme häntä ymmärtämään oman arvokkuutensa ja ainutlaatuisuutensa. Uskon, että tätä kautta hän itsenäisesti ja/tai tarvittaessa toisen asiakkaan/työntekijän avulla hakeutuu terveyspalveluihin sekä aktivoituu järjestämään arjen asioita, joihin liittyy vahvasti myös sen tärkeä ja olennainen: oman kodin saaminen.

Teksti: kehittämiskoordinaattori Aino Rukkila, Osis-toiminta, A-klinikkasäätiö

Pin It on Pinterest